Verdens Sundhedsdag: Hvad går det egentlig ud på?

Verdens Sundhedsdag - Hvad går det egentlig ud på?Den 7. april er det Verdens Sundhedsdag. Det er WHO (World Health Organization), der står bag dagen, som har til formål at sætte fokus på sundhed. I år er fokusset særligt på depression.

Depression er en sygdom, som kan ramme alle mennesker i hele verden. Dog har WHO sat størst fokus på de tre mest udsatte grupper: teenagere og unge voksne, kvinder i den fødedygtige alder – særligt dem, der lige har født samt ældre over 60 år.

Hvad er depression?

Depression er en psykisk sygdom, der gør, at man føler sig nedtrykt og mangler overskud. Ofte tænker man, at man ikke er god nok, og det tærer derfor meget på ens selvværd og selvtillid. Dét – kombineret med manglende overskud – gør, at det også kommer til at gå ud over ens sociale og arbejdsmæssige liv.

Når man ikke føler, at man er god nok, vil man oftest også have dårlig samvittighed over, at man ikke er tilstrækkelig. Man vil også opleve, at man er meget selvbebrejdende over ting, som man tidligere har gjort forkert. Med andre ord bliver man altså jagtet af en lang række negative tanker hele tiden. Derfor fører depression også ofte til selvmordstanker.

Ifølge WHO er selvmord som følge af depression den næststørste årsag til dødsfald blandt unge mellem 15-29 år.

”Depression: Let’s talk”

tal med hinanden om depression Dette er WHO’s slogan for sundhedsdagen. Depression skal nemlig behandles gennem samtaler – eller samtalebehandling (også kaldet psykoterapi). Det er særligt kognitiv terapi, der er effektiv mod depression. I denne terapiform er der fokus på den deprimeredes tanker – både om sig selv, men også om de vanskeligheder, som personen oplever.

Med kognitiv terapi arbejdes der på at bygge en rationel tænkemåde op. Dermed bliver der gjort op med de negative tanker, som den deprimerede har. På den måde kan der også blive ændret på tankerne om, at den deprimerede ikke er god nok.

Vi skal hjælpe hinanden

Samtaleterapi hos en professionel psykolog er den bedste behandlingsform for en, der er deprimeret. Det betyder dog ikke, at vi som medmennesker ikke selv har et ansvar. Når WHO siger ”Let’s talk” handler det om, at vi skal tage ansvar for vores omgivelser.

Har vi en ven, der har en depression, er det vigtigt, at vi lytter og taler med den deprimerede. Lad være med at presse personen til ting, som vedkommende ikke kan overskue. Gør du dette, er der risiko for, at den deprimeredes selvværd bliver endnu værre. Brug i stedet energi på at bygge den deprimeredes selvværd og selvtillid op igen. Det kan handle om små sejre som at finde overskud til at lave mad eller at gå en tur.

Som pårørende kan vi ikke selv behandle den deprimerede ved at tale og lytte. For at komme gennem en depression, er der behov for professionel hjælp. Som pårørende kan du støtte op, anbefale den deprimerede at tage kontakt til en psykolog.

Antidepressiv medicin kan hjælpe

antidepressiv medicin er nødvendigt ved moderate og svære depressionerDepressioner kan deles op i tre grader: mild depression, moderat depression og svær depression. Ved en mild depression er det ofte nok at blive behandlet med samtaleterapi. Ved moderate og svære depressioner kan det være nødvendigt at supplere med antidepressiv medicin.

Med antidepressiv medicin kan man påvirke funktionen af signalstofferne, der er i hjernen. Depression skyldes en ubalance, der er blandt signalstofferne, og med antidepressiv medicin kan der skabes balance mellem disse.

For at få antidepressiv medicin kræver det, at den deprimerede har fået en recept hos sin læge. Dette er nødvendigt, da hver person har behov for en forskellig dosering. Hvis den deprimerede får for lav dosering opnås ingen effekt, og med for høj dosering får den deprimerede uønskede bivirkninger. Har du en recept til antidepressiv medicin, kan du købe det hos os i Bruuns Apotek.

Fakta om Verdens Sundhedsdag

Hvert år sætter WHO fokus på forskellige sundhedstemaer. De har tidligere sat fokus på:

  • Diabetes
  • Mad sikkerhed (med henblik på at undgå fødevarebårne sygdomme)
  • Højt blodtryk
  • Aktivitet og sundhed øger livsalderen
  • … og mange flere

WHO sætter fokus på disse forskellige folkesygdomme, for at oplyse os om, at der er mange, der eksempelvis har en depression. De årlige kampagner giver også oplysning til folk i forskellige lande, hvad de kan gøre, og der bliver også arrangeret forskellige aktiviteter af foreninger m.m., der vil støtte op om kampagnerne.