Hvorfor skifter min medicin navn?

Hvorfor-har-min-medicin-skiftet-navn

Når du henter medicin på apoteket, tilbyder vi dig den billigste præparat, med det samme aktive indholdsstof, som din læge har ordineret. Det hedder substitution og betyder ”erstatning for noget tilsvarende”. Der er flere forskellige præparater med det samme lægemiddel, men der kan godt være andre tilsætningsstoffer – derfor kan der være forskel på farve, form og navnet kan også variere. Det er Sundhedsstyrelsen der afgør, hvilke lægemidler der kan substitueres og sikre at alle lægemidlerne lever op til samme kvalitetskrav. De færreste kan mærke forskel, når de skifter imellem forskellige lægemidler, men oplever du alligevel en forskel, er det noget du bør tale med din læge eller apoteket om.

Hvordan kan jeg få den samme medicin hver gang?

Hvis du ikke ønsker at blive tilbudt det billigste lægemiddel, men et bestemt mærke hver gang kan du få lægen til at skrive ”Ej-S” på recepten – det betyder at apoteket ikke må lave substitution på din medicin. Du skal være opmærksom på at tilskuddet beregnes ud fra det billigste lægemiddel, så merprisen betaler du selv. Du er også meget velkommen til at fortælle os, at du ønsker en bestemt pakning, så skal vi nok udlevere den til dig. Det kan være en god ide at tage den gamle emballage med på apoteket, for så er vi sikre på at du får lige netop den medicin, som du ønsker.

Navnet på det aktive indholdsstof vil være det samme fra præparat til præparat. Navnet på det aktive stof står altid på pakningen, ofte under navnet på præparatet. Hvis du er i tvivl om det er det samme, som du fik sidst, så kan du altid sammenligne navnet med den medicin du har derhjemme.

Hænger pris og kvalitet sammen?

Når det gælder medicin, her hænger pris og kvalitet ikke sammen. Når et medicinalfirma udvikler ny medicin, tager de patent på deres medicin. Efter nogle år udløber denne patent, og så kan andre medicinalfirmaer helt lovligt kopiere den originale medicin. Det er meget billigere at kopiere end at udvikle medicinen, derfor vil prisen ofte være en del lavere end på den originale medicin. En lavere pris kan også skyldes, at medicinen er parallelimporteret. Det betyder, at et firma køber den originale medicin billigere i et andet land. og så sælger den videre i Danmark. I begge tilfælde har prisen ikke noget med kvaliteten at gøre.

Hvem bestemmer prisen?

Prisen på den receptpligtige medicin der bliver solgt i Danmark, er ens på landets apoteker og priserne ændre sig hver 14. dag. Det er Sundhedsstyrelsen der afgør, om et lægemiddel må substitueres eller ej, og apoteket er forpligtiget til at udlevere det billigste, medmindre du ønsker et andet lægemiddel. Spørg endelig på apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om.