Er du forvirret over dit medicintilskud?

medicintilskud

Det kan være svært at finde rundt i, hvordan det virker med medicintilskud. Tilskudsåret er individuelt. Det starter den dag, man foretager sit første køb af tilskudsberettiget medicin og udløber et år efter.

Lægemiddelstyrelsen er ansvarlig for Det Centrale Tilskudsregister, CTR, og det er et nævn herunder, der fastsætter, hvilke lægemidler, der kan gives tilskud til.

Det skal ikke være økonomien, der gør at borgerne ikke får den medicin, de har behov for, og derfor har alle borgere i Danmark mulighed for at få offentligt tilskud til deres medicin. Hvor meget man får i tilskud, afhænger af ens medicinudgifter.

Man får kun tilskud til den billigste medicin inden for en kategori. Så hvis man ønsker, at lægemidlet er fra et bestemt firma, eller at det er i dåse, må man selv betale differencen mellem den billigste variant og den valgte.

Tilskudsgrænser

Hvor meget man får i tilskud, afhænger af, hvor meget man har købt tilskudsberettiget medicin for i løbet af tilskudsåret. CTR-saldoen er et mål for dette, og den opdateres automatisk, hver gang man køber medicin. Tilskuddet øges i takt med forbruget af tilskudsberettiget medicin. Desuden afhænger tilskuddet af, om kunden er over eller under 18 år.

Årlig udgift pr. person Tilskud til personer
over 18 år
Tilskud til personer
under 18 år
kr. 0 – 9650%60%
kr. 965 – 1.59550%60%
kr. 1.595 – 3.45575%75%
kr. 3.455 – 18.68885%
over kr. 18.688100%
kr. 3.455 – 22.96885%
over kr. 22.968

100%

Det er ikke al medicin, der er tilskud til

Medicintilskudsnævnet under Lægemiddelstyrelsen beslutter, hvilke lægemidler, der kan gives tilskud til. Der er forskellige kategorier herunder. En generel betingelse for at der kan gives tilskud, er at lægemidlet er på recept. Hvis du vil se, om der er tilskud til din medicin, kan du på min.medicin.dk finde dit lægemiddel, og under fanen ”Pakninger, priser, tilskud og udlevering” se, hvilken tilskuds-status det har.

Betyder, at der gives alment sygesikringstilskud til alle.

Betyder, at hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.

Betyder, at hvis du opfylder visse betingelser, kan du få tilskud til håndkøbsmedicin.

Hvis der ikke er noget symbol, gives der ikke normalt tilskud til lægemidlet.